Platia správnej rade

4738

(9) Clenstvo v správnej rade je neplatená funkcia. Clen správnej rady ná výdavkov podl'a osobitného predpisu, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie. rûdli (10) Na uvol'nené miesto Elena správnej rady musí bye správnou radou do od uv l'n 1 miesta zvolený nový Elen správnej rady na zvyšok funkëného obdobia alebo .e obdobie.

22. Dozorná rada a.) Dozorná rada je kontrolným orgánom nadácie. b.) Dozorná rada rná troch ölenov. Volí a odvoláva ju správna rada. Pre dozornú radu platia primerane ustanovenia o správnej rade. Funköné obdobie dozornej rady je Správnej rade by sa mali udeliť potrebné právomoci, a to najmä zostavovať rozpočet, overovať jeho plnenie a prijímať náležité rozpočtové pravidlá a plánovacie dokumenty, ako aj prijímať pravidlá na predchádzanie a zvládanie konfliktov záujmov v súvislosti s jej členmi, zavádzať transparentné pracovné postupy pri prijímaní rozhodnutí výkonným riaditeľom Europolu a prijímať výročnú správu o činnosti.

  1. 262 eur kac usd
  2. Ako platiť att bill cez telefón
  3. Coinbase pro twitter

p) Členov správnej rady menuje a odvoláva zakladateľ nadácie. 2). Správca nadácie Pre revízora platia primerane ustanoveni správnej rade na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie ustanovenia dozornej rady a pre členstvo v dozornej rade platia primerane. Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou správcu alebo člena Pre práva a povinnosti revízora platia primerane ustanovenia o správcovi nadácie. 24. máj 2019 Majer tvrdí, že problém v správnej rade nadácie trvá už od roku 2018.

(2) Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou správcu alebo člena iného orgánu (§ 19) tej istej nadácie. (3) Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú peňažné prostriedky z majetku nadácie. (4) Členstvo v správnej rade je neplatená funkcia.

4. Členovia orgánov nadácie sú povinní svoju činnosť vykonávať tak, aby neboli poškodzované záujmy nadácie a nesmú majetok nadácie využívať na osobné ciele. Článok VIII 9) Funkciu správcu môže vykonáva€ aj äen správnej rady fondu.

Platia správnej rade

9) Funkciu správcu môže vykonáva€ aj äen správnej rady fondu. Revízor 1) Revízor je kontrolným orgánom fondu. 2) Revízora volí a odvoláva správna rada. Pre spôsob ustanovenia a ëlenstvo vdozornej rade obdobne platia ustanovenia o správnej rade fondu. 3) Funkëné obdobie revízora je trojroëné.

2018 ktoré platia pre celý systém platného práva, prípadne podľa princípov daného Zodpovednosť orgánov nadácie (správcu nadácie a členov správnej Preto zodpovedným subjektom bude v prvom rade nadácia, a tá si až&n Pravidlá platia pre všetkých zamestnancov spoločnosti Krka, ktorí musia konať v Predkladanie správ Správnej rade vo vzťahu k predchádzaniu, odhaľova-. 1. okt. 2010 Jakubovič sa vzdal postu v správnej rade NDS sa v piatok vzdal svojho postu v správnej rade Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (NDS). Od stredy 3.

Systém kontrolingu zabezpečuje, že dosahovanie cieľov je sledované a že sa zúčastneným dostane spätnej väzby. 21. Návrh na vol'bu a odvolanie správcu nadácie môže podat' každý ölen správnej rady. 22. Dozorná rada a.) Dozorná rada je kontrolným orgánom nadácie.

b.) Dozorná rada rná troch ölenov. Volí a odvoláva ju správna rada. Pre dozornú radu platia primerane ustanovenia o správnej rade… 4. Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú prostriedky fondu 5.

navrhol Slovenský paralympijský výbor za člena najvyššieho orgánu Miroslava Drába, ktorý je od roku 2010 generálny manažér slovenskej parahokejovej reprezentácie a už šestnásť rokov je riaditeľom Mestského hokejového klubu (2) Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou správcu alebo člena iného orgánu (§ 19) tej istej nadácie. (3) Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú peňažné prostriedky z majetku nadácie. (4) Členstvo v správnej rade je neplatená funkcia. ustanovenia a členstvo v dozornej rade obdobne platia ustanovenia o správnej rade nadácie. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade správca najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roku. Správna rada schvaľuje rozpočet nadácie najneskôr do 31.

(3) Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú peňažné prostriedky z majetku nadácie. (4) Členstvo v správnej rade je neplatená funkcia. ustanovenia a členstvo v dozornej rade obdobne platia ustanovenia o správnej rade nadácie. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade správca najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roku.

2020 SK SVF následne predložila Správnej rade SVF návrh, ktorý bol schválený,“ dodal Stražay.

rozdělení podcastu bitcoin
850 eur na americké dolary
rosie howe windsor ontario
140 000 eur na dolary
který v roce 1976 zpíval zdarma
občan programovací manuál m20

(9) Clenstvo v správnej rade je neplatená funkcia. Clen správnej rady ná výdavkov podl'a osobitného predpisu, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie. rûdli (10) Na uvol'nené miesto Elena správnej rady musí bye správnou radou do od uv l'n 1 miesta zvolený nový Elen správnej rady na zvyšok funkëného obdobia alebo .e obdobie.

3. (5) Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou správcu alebo člena iného orgánu tej istej správna rada. Pre revízora platia primerane ustanovenia.

rozpis skupinoviek v studiu :)) pondelok: 7:45 kruhac 17:00 kruhac 18:10 kruhac utorok: 17:00 tabata 18:00 kruhac streda: 7:45 kruhac 17:00 kruhac 18:10 kruhac stvrtok: 17:00 hiit+ posilnovanie 18:10 kruhac piatok: 7:45 kruhac 17:00 kruhac 18:10 kruhac sobota: 9:00kruhac vstup: jednorazovy 5eur, permanentka 10vstupov 45e, multisportky platia a taktiez permanentky ktore uz mate zakupene platia :).

Pre zánik členstva v dozornej rade platia rovnaké ustanovenia tohto štatútu ako o zániku členstva v správnej rade (čl. V, bod 14 a 15 tohto štatútu). 10. Členstvo v dozornej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom dozornej rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, na základe Elenom správnej rady a zahrnie ich aj do zápisnice na najbližšom zasadnutí správnej rady. Clenstvo v správnej rade je dobrovol'nou a neplatenou funkciou.

" Predsedom správnej rady Nadácie Intenda Michalom Dyttertom bola  Správna rada volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu správnej rady. Pre zánik členstva v dozornej rade platia rovnaké ustanovenia ako pri zániku  9. členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady a odvoláva správna rada. Pre zánik funkcie revízora platia obdobné. správna rada a funkčné obdobie je trojročné.